Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych absolwentów

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wypełnili przygotowaną dla Państwa ankietę. Jest to niezwykle cenna informacja, pozwalająca tak kształtować program nauczania, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami prezentujemy wyniki ankiety.

Informatyczne Technologie Biznesowe - Trwa rekrutacja na studia!

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone we współpracy z firmami IBM PL, Microsoft PL, Cisco PL i Comarch dla osób chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty oraz wykłady najnowsze metodologie i technologie wspierające informatyczne procesy biznesowe w firmach i przedsiębiorstwach.

Nasza oferta

Jedna z pierwszych ofert przygotowanych dla Państwa jest możliwość uczestnictwa w programie Microsoft IT Academy.

Program Microsoft IT Academy to ogólnoświatowa inicjatywa współpracy pomiędzy firmą Microsoft a uczelniami wyższymi. Wydział Matematyki i Informatyki UAM przystąpił do programu Microsoft IT Academy w roku 2006, otrzymując członkowstwo w ramach programów Microsoft IT Academy Essential oraz Microsoft IT Academy Advanced. Nie każda instytucja może przystąpić do programu Microsoft IT Academy. Istnieje bowiem szereg wymogów jakie uczelnia musi spełnić. Jednym z nich jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry, której doświadczenie potwierdzone jest certyfikatami zawodowymi Microsoft takimi jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer oraz Microsoft Certified Trainer. Spełnienie wymaganych kryteriów gwarantuje wysoki poziom oferowanch i prowadzonych szkoleń.

Zachęcamy również do poszerzania swojej wiedzy na prowadzonych na naszym Wydziale studiach podyplomowych. 

Więcej informacji dostępnych jest po zalogowaniu.

Strona Wydziału Matematyki i Informatyki     UAM Poznań     Kierunki zamawiane     Kontakt    

Serwis współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2010 © Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań

Kapitał Ludzki Unia Europejska