Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych absolwentów

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wypełnili przygotowaną dla Państwa ankietę. Jest to niezwykle cenna informacja, pozwalająca tak kształtować program nauczania, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami prezentujemy wyniki ankiety.

Informatyczne Technologie Biznesowe - Trwa rekrutacja na studia!

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone we współpracy z firmami IBM PL, Microsoft PL, Cisco PL i Comarch dla osób chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty oraz wykłady najnowsze metodologie i technologie wspierające informatyczne procesy biznesowe w firmach i przedsiębiorstwach.

Kierunki zamawiane

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zarówno na studiach I stopnia jak i II stopnia realizowane są projekty w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" (tzw. kierunki zamawiane).

Program zakłada przede wszystkim motywacyjne stypendia dla połowy studentów w wysokości 1000 zł. Dzięki dofinansowaniu uczelni, możliwe jest uatrakcyjnienie toku nauczania przez organizację dla studentów np. kursów wyrównawczych z matematyki, kursów z języka angielskiego, zajęć dydaktyczne prowadzonych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursów dających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (np. Microsoft IT Academy, Akademia Sieci Cisco). Wydział Matematyki i Informatyki oferuje również nauczanie metodą e-learning. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych (MSDN AA), mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych i laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy.

Więcej informacji dostępnych jest na  stronie Wydziału - http://www.wmi.amu.edu.pl

Strona Wydziału Matematyki i Informatyki     UAM Poznań     Kierunki zamawiane     Kontakt    

Serwis współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2010 © Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań

Kapitał Ludzki Unia Europejska